Storno podmínky

Zvěřinové hody 2020

STORNO PODMÍNKY VOUCHER (DÁRKOVÝ POUKAZ)

Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě rezervace na Event "Zvěřinové hody" namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou. Voucher (dárkový poukaz) může být uplatněn pouze při fyzickém předložení voucheru.

Storno podmínky se vztahují na vydané vouchery (dárkové poukazy) na Event "Zvěřinové hody".

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou pořadateli eventu (viz. kontaktní údaje).

Pro rezervace uskutečněné prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace eventu jaké jsou popsány v odstavci: STORNO PODMÍNKY.

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace účasti na eventu "Zvěřinové hody" si pořadatel vyhrazuje možnost uplatnit tyto storno podmínky

méně než 2 dny 100% z ceny objednaných služeb
méně než 7 dnů 60% z ceny objednaných služeb
méně než 14 dnů 40% z ceny objednaných služeb

Stornopoplatek je smluvní pokutou.

Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Tyto storno podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. listopadu 2019